Eurax

Добре дошли в орбитата на Fobos. Надявам се, че съвместния ни полет ще Ви донесе много забавни мигове :-)

Национален протест на хората с увреждания

На 25 октомври 2007 г. от 11.30 ч. в градинката между Народно събрание и Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе Национален протест на хората с увреждания.

На протестът ще присъстват хора с физически, ментални и сензорни увреждания от цялата страна.

Ще присъстват официални представители на всички национално представени организации на и за хора с увреждания и лидери на Движението на Хората с увреждания в България.

Ще бъдат изнесени основните проблемни области в живота на хората с увреждания в България.

Чрез речи ще бъде апелирано за стартиране на процедури и програми за промяна в статута на хората с увреждания.

Ще бъдат излъчени официални представители, които ще връчат Протестна нота до Председателя на Народното събрание на Р. България г-н Георги Пирински.

Протестната нота ще включва основните аспекти:

- Въвеждане на плосък данък и рефлектирането му върху доходите на хората с увреждания;
- Спешно приемане на адекватна политика по отношение на проблемите в ТЕЛК;
- Отказ за приемане на Конвенцията за защита правата на хората с увреждания в България;
- Проблеми по отношение на медицинските изделия и нерегламентиране на гратисен период за фирмите доставчици.

За тези, кото са трудно подвижни, може да бъде осигурен превоз от организаторите.