Eurax

Добре дошли в орбитата на Fobos. Надявам се, че съвместния ни полет ще Ви донесе много забавни мигове :-)

Просто факти

Днес бях на една лекция, изнесена от проф. д-р ик. н. Иван Ангелов на тема "Догонващо икономическо развитие на България - стратегии и реалности". Безспорно беше много интересна и полезна за всички, които след 50-60 години евентуално ще заживеем като "бели" хора в собствената си страна, с развита икономика, непритесняващи се за близкото си финансово бъдеще... Или нa нашите деца и внуци :-)

Ще ми се да изложа няколко факта, а изводите не е трудно и сами да си направите (на когото му е интересно да чете - това си е самата истина...):

Къде сме ние?
 • По БВП България е на последно място в ЕС 25 (страните от ЕС преди присъединяването на България и Румъния) с 35% от 100 за ЕС;
 • България е на последно място по производителност на труда за ЕС 25;
 • По макроикономическа конкурентноспособност за 2006 г. България е на 72 място от 125 страни в света. Пред нас са 35 високоразвити, 15 развиващи се и 21 слаборазвити страни...;
 • По микроикономическа конкурентноспособност България е на 83 място в света от 125 страни;
 • Обща конкурентноспособност (общ индекс) - за страните членски на ЕС индекса е около 5. България отново е на последно място в ЕС с индекс 3,2;
 • Износ на човек от населението (в $) - тук България е на предпоследно място пред Румъния, но като сравним населението на двете страни се получава, че румънците ни изпреварват и по този показател...;
 • Дял на високотехнологичния износ - за България той е 3%, а средно за ЕС е 22,5%;
 • По публични разходи за образование България отново е между последните в Европа с 6,4%;
 • Отчайващи са резултатите в графа разходи за наука - България отделя по 0,4% от своя БВП на година, а средно за ЕС е 1,8. Прогнозата е ЕС да отделя към 2010 г. по 3%, докато Япония в момента дава по 4-4,5 % за наука;

Цели на развитието към 2020 - 2050 г.

 • БВП на човек:
  2000 г. България достигна 24 % от средния БВП на ЕС
  Прогнозата за 2020 г. е 50-55% (доста оптимистична прогноза и то при растеж 5,5% годишно)
  Прогнозата за 2050 г. е достигане на 75-80% от средния БВП за ЕС;

Още няколко резултата от изследването на екипа на проф. И. Ангелов:

 • БВП през 2005 г. спрямо 1989 г. (в %):
  За Централна Европа - 133
  За Румъния - 104
  За Страни от Югоизточна Европа - 97
  За България - 94 (страната ни е една от най-бавноразвиващите се икономически);
 • Стъпки на догонване:
  При сегашния темп на развитие през 2020 г. България ще достигне 45,7 % вместо планираните 55%; през 2050 г. България ще достигне 72,1 вместо 80 %. По-нататък при последвалото неизбежно затихване на темповете забавянето ще е още по-голямо. Вижда се, че се движим с по-малко от 1 % пункт, което никак не е успех!;
 • По производителност на труда стъпката на догонване е 0,28%, от което се прави извод, че ще са ни нужно 150 - 200 години, за да достигнем средноевропейското ниво на производителност на труда;
 • Има един интересен показател - за растящата комплексна поляризация: Поляризацията в дохода води до поляризация в имуществото. От своя страна те довеждат до поляризация в здравеопазването и образованието (само по-богатите могат да си позволят скъпоструващо лечение, само хората, имащи пари ще могат да са добре образовани). Всичко казано води до поляризация в информационните технологии - само по-богатите и образовани хора ще имат достъп до интернет, ще могат да ползват информационни технологии, които по-бедните няма да могат да си позволят. Всичко това става с много бързи темпове и никак не е добре за населението на България. Страната ни е сред най-силно поляризираните в Европа;
 • България е на 65 място в Света по базисна инфраструктура... Доста от слаборазвитите страни в Африка имат по-добра инфраструктура;
 • През последните години в България няма инвестиционно развитие - процента за последните 7 години остава около 33,5. В сравнение с 2001 г. през 2006 г. преките чужди инвестиции нарастват 4 пъти. Проблемът е, че те са в имоти (за 2001г. в размер на 13 млн. евро, а през 2006 г. - 1211 млн. евро). България се нуждае от инвестиции в информационните технологии, в био-технологиите, в нанотехнологиите;
 • Друг основен проблем, който стои пред България е слабата подготовка по усвояването на еврофондовете. Предвидени са около 11 млд. евро за България за периода 2007 - 2013 г. Незаинтересоваността и незнанието на българските производители и предприемачи поставят под въпрос усвояването на парите от тези европейски фондове;
 • Брутния външен дълг на България през 1989 г. е в размер на 10,6 млд. $, през 2005 г. възлиза на около 18 млд. $, а през изминалата 2006 г. на 25 млд. $! Само за една година той се е увеличил двойно, сравнение с предходния посочен период...;
 • Друг основен проблем е посредственото фирмено управление, което отрежда 95 място на България от 125 страни в света;
 • Пред страната ни стоят редица други проблеми, които не са по-маловажни: ограничен достъп до здравеопазването, влошено качество на образованието, науката "агонизира", недостатъчна иновационна активност, демографската криза продължава, обезлюдяване на селските райони (за миналата година селата без нито един жител са били 147, а с един жител - 31.) и др.

Само един извод ще направя, който даде и самия проф. Ив. Ангелов: догонващото развитие на България е на границата между възможното и невъзможното!

Евродепутати

Много е модно да се говори за евродепутати, особено след присъединяването на страната ни към ЕС. Забелязвам, че от 3-4 месеца всеки появил се пред телевизия, радио и печатни медии бълва какви ли не глупости! Всеки обяснява как тези български представители " 'ше опраат положението в България"... Всеки ни обяснява кой какъв е, какво е постигнал и защо е достоен за кандидат евродепутат. Да, де, но май не ги познаваме тези хора (болшинството). Аз не познавам поне 70-80 % от тях и много се колебая, за първи път да не отида да гласувам на 20 май.

В тазвечершната емисия новини на bTV най-сетне се каза, че евродепутатите не сформират национални фракции, а се групират по политическата си принадлежност!!! Това много успешно се използва за заблуда на незаинтересования и незнаещ българин и му се наливат популистични дрънканици. Много се дразня на лидери на партии, които до вчера са преподавали Научен комунизъм в столичен университет, срамуващи е от "измислените" си колеги, плюещи миналото, тупащи се с гордост по гърдите, обещаващи неистини, а се "пишат" демократи милеещи за България. Мисля си, че човек не бива да забравя толкова лесно миналото си, за да бъде подготвен за бъдещето.

Втора такава неистина е, че бъдещите наши евродепутати ще вземат заплата в хиляди евро на месец. Има обаче нещо, което трябва да се знае: нашите евродепутати ще получават колкото един български депутат, с разлика, че всички разноски по пребиваването им в Брюксел и Страсбург са за сметка на държавата, т.е. ние данъкоплатците. Ма, няма лошо - нали се натискаме да сме баш-европейци. Няма как да получаваме, без да даваме! Освен това след 2 години ще има нови избори в Европарламента и пак ще има избори за евродепутати - някои хора трябва да си правят изводи...

Още нещо искам да допълня - с облекчение научих, че Върховния съд потвърждава несъгласието си да впише медицинските ни сестри, затворени в Либия, в листите за евродепутати! Гавра е да използваме тези жени за политически цели! Гавра е да извиваме ръцете на цялата европейска общност с невъзможността да се справим с този проблем! Но... типично по нашенски - минава време, а на нас все някой ни е длъжен, на нас друг просто трябва да ни свърши работата...

Аман от глупаци популисти!

... and fly away

Само два дни след празника на летците имах възможността да полетя из околностите на София. За това преживяване благодаря на много скъп човек за мен! Благодаря наситина, преживяването беше великолепно! :-*

В с. Лесново в близост до гр. Елин Пелин се намира авиационния учебен център "Еър Спорт", който предлага редица услуги, като развлекателни полети, курсове за любители пилоти, обучение във фигурен пилотаж, курсове за инструктори на свръхлеки самолети, както и съкратени курсове за пилоти на свръхлеки самолети.


Голяма чест беше да се запознаем и с един от асовете на българския пилотаж - полк. от резерва Свилен Иванов. Мога да кажа, че това е човек призван да бъде пилот. Това е човек с интересен поглед към живота, с интересни мнения за всичко ставащо на земята :-) По принцип хората пилоти са с една по-особена визия за случаващото се около тях... Те някак приемат света, гледайки го буквално и преносно от високо. Не високомерно! А от високо - с особена философия, която може би само те разбират добре. И затова са безкрайно щастливи, когато видят последователи да делата си, хора, които се вълнуват от проблемите, несгодите и красотата на пилотажа (във всякакъв аспект).

И така около обяд пристигнахме на авиобазата в с. Лесново, която от птичи поглед изглежда така:Срещнахме се със Свилен, той ни разясни малко от особеностите около флай-плана, докато чакахме разрешение за излитане. Направихме флай-разходка из околността над Лесново, Елин Пелин до Панчарево и обратно. Височината, на която летяхме беше около 1500 м. н.в. от морското равнище или около 1000 м. н.в. за този район. Скоростта бе около 95 - 100 кнота (knots), като 1 кнот е равен на 1,852 км/ч., тоест около 180 км/ч. Забравих да кажа, че самолетът, с който летяхме е Cessna 172, четири местен:


Има още какво да разкажа, но нека по-добре да покажа със снимки:

Този самолет е възстановка и се използва за авиошоута, (пускащ разни пушеци и т.н.):

Ето още няколко снимки на салолети от авиобазата:

Винаги съм "завиждал" на птиците за гледката от високо... Те могат да си летят и да се наслаждават на всичко на земята... Всичко изглежда толкова мъничко и пленяващо:
Ето Панчаревското езеро и яз. Огняново, който преди 2 години по време на наводненията "излезе" и заля гр. Елин Пелин и околните селища. Магистрала "Тракия" изглежда като макет с детски колички по нея. Отделно, че "земните пилоти" там се чувстват като участници в "Need for speed"...


А една от най-впечатляващата гледка е да погледнеш обработваемите площи от 1000 м. н.в.

Е, като не става - не става!

Понякога човек може да се разплаче със сълзи на глупостта на останалите... Ето една същинска трагикомедия, взета на заем от "Господари на ефира" :-)

Ни что не заменит космос!

На всички, който са имали детски мечти (като мен!) да летят сред звездите - честит празник!

Честит празник на пилотите, летците, Чубака, Люк Скайлокър, (Хан Соло е дребен мошеник!), Хари Селдън, прилепите (мишките с криле), Джак Лъвъл (който между другото на 11 април е полетял със злополучния Аполо 13 към Луната), Галина Гарванова-Соколова от Гълъбово, и т.н.

Честит празник на всички, които продължавате да летите към звездните си мечти :-)

Click върху картинката!

P.S. На 12 април се отбелязва годишнината от полета на съветския космонавт Юрий Гагарин с кораба "Восток" - първият в историята пилотиран от човек (1961 г.).

BG телевизия през internet

Предполагам, че е имало и при вас случаи, когато кабеларката има проблем с предаването на сигнала и в най-неподходящия момент се оказва, че нямате телевизия... Или пък, както имаше при мен случай, лудите ви съседи решат да резнат кабелите, защото ЦРУ ги следи... Или пък някой мургав сънародник реши, че в тези кабели има много "жица"... Последният случай при мен беше именно с отрязани кабели, Бог знае от кого, Бог знае за какво! Какво да се прави - все пак сме на Балканите... все пак сме България :-(

Добре, че поне тези на нет-а си седяха и успях да гледам футболния мач от Купата на УЕФА Тотнъм - Брага по TV7. Да! Същата медия! Има един сайт в интернет, който излъчва безплатно доста български телевизии: bTV, TV7, Планета, City, MM, M2, BGTV и др. Сайтът се казва Neterra.tv. Там може да се гледат още стари и нови български филми, музикални продукции, концерти, шоута, новини, сериали, спорт.

Ако нямате нужните плъгини, вземете ги оттук. За да изберете най-подходящото качество за streaming, може да проверите скоростта си тук.

Само да кажа за другите футболни фенове, че сигнала за мачовете по Шампионската лига по bTV са кодирани и не ги излъчват.

Приятно гледане! :-)